Skip to main content

Kolenbranden

Het ambacht van Houtskoolbranden is al zeer oud. Voordat men in de late Steentijd Brons en Koper ging bewerken, moest dit eerst gewonnen en gesmolten worden. Daarvoor was de ontwikkeling van het houtskoolbranden onmisbaar. Het produceren van houtskool is dan ook met recht één van de meest traditionele ambachten te noemen. En toch stond het vak van houtskoolbrander op uitsterven. In 2014 werd een poging gedaan om het ambacht in Nederland nieuw leven in te blazen. Stichting Romeins Museum, in samenwerking met adviesbureau Casteller, Archeon en Stichting de Vliegende Houtskoolbrander, met fondsen beschikbaar gesteld door het Fonds voor Cultuurparticipatie, nam zich voor een serie activiteiten te organiseren om het ambacht te doen herleven.

In de loop van 2014 trokken medewerkers van Archeon en leden van Stichting de Vliegende Houtskoolbrander naar Jesberg in Duitsland, om daar van experts het vak van Houtskoolbranden te leren. In september 2014 werd daarop een publieksevenement georganiseerd, waarbij in een week tijd een kleine meiler werd gebouwd, gebrand en geoogst. Met aanvullende activiteiten in Archeon en een educatief programma voor het Technasium, werd het ambacht onder de aandacht van duizenden mensen gebracht. Zij konden ervaren hoe de Houtskool werd geproduceerd, maar werden ook geconfronteerd met de vele toepassingen van het eindproduct – van metaalbewerking en de productie van buskruit tot medicinale toepassingen en houtskooltekeningen.

Stichting de Vliegende Houtskoolbrander heeft ondertussen een groeiend aantal leden en verspreid het oude ambacht door heel Nederland. 

De activiteiten rondom het herintroduceren van het ambacht houtskoolbranden en het opleiden tot kolenbrander werden onder andere mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De "week van houtskool" was de eerste publieke activiteit van de Stichting Vliegende Houtskoolbrander.