Skip to main content

Missie en visie

Missie

Het Archeologiehuis Zuid-Holland waarborgt de ontmoeting tussen de archeologie van Zuid-Holland en een zo breed mogelijk publiek, in een museaal en publiekelijk toegankelijk kader. Het beheert en toont regionale archeologische bodemvondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen en stimuleert publieksinteractie en participatie op een unieke wijze.

Visie

Het Archeologiehuis Zuid-Holland is het regionale centrum van een nationaal en internationaal initiatief voor de verspreiding van kennis over het prehistorische, Romeinse en middeleeuwse verleden van de regio.

Bezoekerservaringen en educatie
De wisselwerking tussen het Archeologiehuis en Archeon zorgt voor een groeiend bezoekersaantal voor beide organisaties. Educatieve programma’s in het museum worden afgenomen door basisscholen en voortgezet onderwijs, regionaal en nationaal.

De bezoekers van Archeon zien een bezoek aan het Archeologiehuis Zuid-Holland als een integraal deel van het bezoek. Via enquêtes en evaluaties wordt de bezoekerservaring getoetst, waarop actie kan worden ondernomen om deze te verbeteren.

Groepen en lezingen
Een bezoek aan het Archeologiehuis is voor groepen – partijen, conferenties, vergaderingen, e.d. – het doel van het bezoek of een deel van het bezoek aan Archeon. Via programma’s, zoals een speurtocht, worden bezoekers verleid om het museum te verkennen en te leren kennen.  Ook worden er regelmatig lezingen georganiseerd door experts zoals archeologen en historici, met uiteenlopende onderwerpen die aansluiten op de collectie. Het aantal lezingen zal met de jaren groeien, waarbij ook weer een groeiend aantal academici van universiteiten uit binnen- en buitenland betrokken worden.