Lezingen

18 augustus 2021 - Peter van den Broeke: Nieuwe inzichten van de Betuwe

Lezing op woensdag 18 augustus in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1) In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door dr. Peter van den Broeke, senior archeoloog gemeente Nijmegen.

  

Nieuwe inzichten in de prehistorie van de Betuwe”

Inhoud van de lezing
In de Betuwe is de afgelopen drie decennia veel archeologisch veldwerk verricht en niet alleen in het tracé van de Betuweroute. Dat heeft resultaten opgeleverd die bovengronds weer vorm zouden kunnen krijgen in archeologische belevingsparken zoals Archeon. Ze komen aan bod na een overzicht van de prehistorie van de streek, die door goede conservering van botmateriaal in kleigrond meer van het vroegere leven prijsgeeft dan de zandgronden. Als elementen met bovengrondse potentie figureren: een offerplaats met vermoede zweethutten uit de midden-bronstijd, driepalige hooirekken(?) uit de late bronstijd en vroege ijzertijd, alsmede even oude paden en aanlegplaatsen of wasplaatsen van tienduizenden hergebruikte kookstenen – in de van nature steenloze Betuwe.

Over de spreker
Na omzwervingen via Oss en Midden-Delfland kwam Peter van den Broeke als archeoloog eerst op de Betuweroute terecht en vervolgens langdurig in het Betuwse deel van de gemeente Nijmegen. Hij studeerde en promoveerde in Leiden en heeft als voormalig inwoner van Alphen a/d Rijn de oerknal van Archeon nog meegemaakt.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meld je hier aan.

1 september 2021 - Anouk Veldman: Van depot naar museum Huis van Hilde

Lezing op woensdag 1 september 2021 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Drs. Anouk Veldman, archeoloog en museummanager Huis van Hilde.

gebouw voorgevel.jpg foto Anouk.jpg

“Van depot naar museum Huis van Hilde
Hoe maak je archeologie toegankelijk voor publiek

Over de lezing
Tot 2015 stond het archeologisch depot voor bodemvondsten van de Provincie Noord-Holland in Wormer. Het depot was alleen op afspraak toegankelijk voor publiek.

Nu ontvangt Archeologiemuseum Huis van Hilde (tevens depot) in Castricum vanaf januari 2015 meer dan 30.000 bezoekers per jaar. Welke keuzes zijn voorafgaand aan de opening gemaakt en hoe loopt het nu? Welke wettelijke taken worden uitgevoerd door de Provincie en welke worden uitbesteed. Denk aan beheer en behoud van voorwerpen, welke mensfiguren, inzet personeel, organisatie, tijdelijke tentoonstellingen, doelgroepen, activiteiten etc.

Welke wijzigingen zijn er sinds opening doorgevoerd? Wat gaat er goed, waar loopt de organisatie tegen aan. 

Over de spreker
Anouk Veldman heeft haar studie Provinciaal Romeinse Archeologie in 2003 afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is haar carriere begonnen als archeoloog bij ADC ArcheoProjecten in Amersfoort en heeft zich gedurende de jaren gespecialiseerd in nederzetting- en grafveldonderzoek Romeinse tijd in binnen en buitenland (o.a. projecten in Xanten (D), Tongeren (B), Venlo, Zaltbommel, Zoelen, Ewijk, Heerlen, Utrecht).
Vanaf 2015 is zij werkzaam bij Huis van Hilde als museummanager; verantwoordelijk voor het publieksbereik, samen met <10 betaald personeel en >75 vrijwilligers. Hiernaast is ze zelfstandig betrokken bij enkele inhoudelijke archeologische projecten.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meld je hier aan.

6 oktober 2021 - Alexander van de Bunt: Wee de overwonnen

Lezing op woensdag 6 oktober 2021 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Drs. Alexander van de Bunt MA, archeoloog Landschap Erfgoed Utrecht.

Home PSD boek afm 2500x1596.jpg Over-Mij2---Alexander-van-de-Bunt.jpg Wee-de-Overwonnen-Header-afm-2500x1596-Alexander-van-de-Bunt.jpg

“Wee de overwonnenen
Germanen, kelten en Romeinen in de Lage landen

Over de lezing
In Wee de overwonnenen vertelt de talentvolle archeoloog Alexander van de Bunt het verhaal van de vroege bewoners van onze streken. Wij kennen deze volkeren vooral door de ogen van de Romeinen, met name via Julius Caesar en Tacitus. Maar wie waren de bewoners van de Lage Landen? Wat waren hun gebruiken? Welke taal spraken ze? Welke goden vereerden ze? En vooral: waar kwamen ze precies vandaan? Op levensechte wijze beschrijft Alexander van de Bunt vele cruciale gebeurtenissen, zoals de Slag bij het Teutoburgerwoud en de Bataafse Opstand. Hij schrijft over de relatie tussen Germanen, Kelten en Romeinen en laat zien dat globalisering en migratie van alle tijden zijn. Wee de overwonnenen is een diepgravend boek voor iedereen die meer wil weten over de Bataven, de Friezen, de Cananefaten en andere stammen in het huidige Nederland en België rond het begin van de jaartelling.

Over de spreker
Alexander van de Bunt is archeoloog, schrijver en fotograaf, en bovenal een gepassioneerd verteller van verhalen over het verleden. Hij studeerde archeologie en prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich sindsdien in de Romeinse tijd in Noordwest-Europa. Sinds 2012 is hij werkzaam als archeoloog bij Landschap Erfgoed Utrecht. Zijn werk richt zich op de archeologie van de provincie Utrecht, het Netwerk Romeinse Limes Utrecht en citizen science projecten, zoals Portable Antiquities of the Netherlands. Hij schrijft regelmatig artikelen over zijn onderzoek naar bijzondere archeologische vondsten en ontdekkingen op UtrechtAltijd en in diverse tijdschriften. In 2020 verscheen zijn eerste boek ‘Wee de overwonnenen – Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen’ over de vele veldtochten van de Romeinen in onze contreien.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meld je hier aan.

4 november 2021 - Maaike Sier: Van Rotta tot Roffa

Lezing op donderdag 4 november 2021 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Dr. Maaike Sier,archeoloog gemeente Rotterdam

timmerman punter kleiner.jpg Maaike01.JPG unnamed.jpg

Afbeeldingen; M.F. Valkhoff  (Archeologie Rotterdam)

“Van Rotta tot Roffa
Archeologisch onderzoek in Rotterdam

Over de lezing
Tijdens deze lezing neemt Maaike je mee in het verhaal over het onstaan van Rotterdam.

Begin jaren negentig onderzoeken archeologen de dam waar Rotterdam zijn naam aan dankt. Diep in de bouwput van de Willemsspoortunnel doen ze een bijzondere ontdekking: onder de dam ligt een compleet bootje! Het punterachtige vaartuig was gebruikt om het laatste gat te dichten. Het scheepshout onthult bovendien wanneer de dam is aangelegd: rond 1270.

Het scheepje is een bijzondere Rotterdamse vondst: de punter is - bijna letterlijk - de basis van onze wereldhavenstad. Op de dam in de Rotte bouwen de eerste Rotterdammers hun huizen en ontstaat uiteindelijk de stad.

Over de spreker
Maaike Sier studeerde Pre- en Protohistorie aan de Faculteit der Archeologie in Leiden. Na haar studie is ze in 1993 gaan werken voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en vervolgens voor ADC-Archeoprojecten (Amersfoort), een bedrijf in de archeologie. Na het uitvoeren van diverse grote opgravingen verspreid over Nederland (bijvoorbeeld in Castricum, Kesteren en Ellewoutsdijk) werkt ze sinds 2006 ze als archeoloog in haar eigen stad Rotterdam. Hier geeft ze leiding aan het team dat de opgravingen uitvoert.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meld je hier aan.

1 december 2021 - Cornelis van Tilburg: Romeins verkeer

Lezing op woensdag 1 december 2021 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Dr. Cornelis van Tilburg, classicus aan de Universiteit Leiden.

cornelis-van-tilburg.jpg Streets and Streams kleiner.jpg

“Romeins verkeer
weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk

Over de lezing
Overal in het vroegere Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van Schotland tot de Sahara, en van Portugal tot de Syrische woestijn, zijn Romeinse wegen in het landschap herkenbaar en soms nog volop als weg in gebruik. Bij de aanleg van dit immense wegennet werden door de Romeinse landmeters en ingenieurs opmerkelijke prestaties geleverd die nog altijd bewondering afdwingen. Romeins verkeer presenteert de wegen en straten en de verkeersdeelnemers. Bekende Romeinse steden als Xanten, Trier, Rome en Pompeji komen daarbij op een onvermoede manier tot leven. En de jammerklachten van bewoners van de grote stad over de soms extreme drukte geven een schok van herkenning.

Over de spreker
Dr. Cornelis van Tilburg (Waddinxveen, 1965) studeerde Klassieke Talen aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij hier werkzaam als onderzoeker bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen, waar hij ook promoveerde. Zijn onderzoek richt zich met name op verkeer en infrastructuur in de Grieks-Romeinse wereld. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Romeins Verkeer (2005), Traffic and Congestion in the Roman Empire (2007), Streets and Streams: Health conditions and city planning in the Graeco-Roman World (2015), Oudheid, reinheid en gezondheid (2018) en City Gates in the Roman West: Their forms and functions (2021). Daarnaast is hij eindredacteur van aanvankelijk het tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde, later voortgezet als de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meld je hier aan.

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44