Stichting

De leiding van het Archeologiehuis Zuid-Holland berust bij het bestuur van de Stichting Romeins Museum. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale en regionale samenleving, inclusief ondernemers en wetenschappelijke instellingen. Hierin volgt de Stichting een bestuur-model, zoals gedefinieerd in de Governance Code Cultuur. Daarnaast is er een programmaraad, welke regelmatig samenkomt om de stand van zaken te evalueren en onderzoeken.

In de periode 2011-2012 is er in de uitvoering van de taken van het bestuur gebruik gemaakt van de expertise van de bestuursleden, naast betrokkenheid van enkele externe partijen en adviseurs, zoals dhr. R.J. Blom.

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Niko Geerlings
  Als bestuurslid van de VVvA (al 12 jaar lid, waarvan 6 jaar voorzitter geweest) met leden verspreid over heel Nederland (waaronder Koningin Maxima), is Niko Geerlings al jaren actief betrokken bij Archeon en haar verschillende stakeholders. Zo was hij zeer nauw betrokken bij de realisatie van het Archeologiehuis Zuid-Holland en de beleidstechnische invulling van en door het bestuur. Tevens is de VVvA een van de partijen die de meeste activiteiten in het Archeologiehuis organiseert.
 • Secretaris: Dr. Karel Innemee
  Dr. Karel Innemee is gespecialiseerd in de archeologie van het nabije oosten en egypte. Als docent en spreker is hij nauw verbonden aan de Universiteit Leiden en andere academische instellingen in binnen- en buitenland. Zijn archeologische en kunsthistorische kennis zijn van onmisbaar belang voor het in goede banen leiden van het gevoerde beleid op basis van de collectie, educatie en onderzoek.
 • Penningmeester: Jack Veldman
  Als directeur van Archeon is dhr. Veldman vertegenwoordiger van één van de belangrijkste stakeholders in het Archeologiehuis Zuid-Holland. De situering van het Archeologiehuis naast het Archeon maakt de betrokkenheid van de directeur in de realisatie en het bestuur van het Archeologiehuis onmisbaar. Met de beschikbare kennis binnen Archeon op het gebied van PR, educatie, onderzoek en publieksinteractie kan de invulling van het Archeologiehuis op een steeds hoger plan getrokken worden.
 • Algemeen bestuurslid: John Kroes
  De heer J. Kroes is algemeen bestuurslid en als notaris gevestigd in Alphen aan den Rijn en Ter Aar. Hij is eveneens al jaren actief in de lokale ondernemers organisatie Vereniging Ondernemers Alphen aan den Rijn (VOA) en maatschappelijk zeer betrokken. Hij is regionaal actief als sponsor van activiteiten, evenementen en organisaties.

Het collectief
Door diverse samenstelling van bestuursleden bezit het bestuur collectief een scala aan ervaringen, waaronder financiële, bestuurlijke, administratieve, leidinggevende, academische, museale en educatieve ervaring. De bestuursleden zijn zich bewust van de eventuele belangen die hun nevenactiviteiten opleveren en communiceren goed. Op basis van hun achtergrond is deze taakverdeling tot stand gekomen.

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44