Dolkschedeplaat

Details
Materiaal: Metaal
Periode: Romeinse tijd: 70 - 150 n. Chr.
Vindplaats: Castellum Albaniana, Alphen aan den Rijn
Collectie inventarisnummer: 7632

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44