Spits

Dit is een vuurstenen spits. Spitsen zijn stukjes vuursteen met een expres aangebrachte scherpe punt. Dit kan een pijlpunt zijn maar ook andere puntige stukken vuursteen die bijvoorbeeld in combinatie met vergelijkbare stukjes een harpoen hebben gevormd. Deze spits is gemaakt uit een geslepen vuurstenen bijl. Dit is te zien aan de manier waarop hij bewerkt is.

Details
Materiaal: Steen
Periode: Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 v. Chr.
Datering: 2000 - 1800 v. Chr.
Collectie inventarisnummer: 11231

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44