Spits

Dit is een vuurstenen spits. Spitsen zijn stukjes vuursteen met een expres aangebrachte scherpe punt. Dit kan een pijlpunt zijn maar ook andere puntige stukken vuursteen die bijvoorbeeld in combinatie met vergelijkbare stukjes een harpoen hebben gevormd.

Details
Materiaal: Steen
Periode: Neolithicum midden: 4200 - 2850 v. Chr.
Datering: 3600 - 3300 v. Chr.
Collectie inventarisnummer: 14054

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44