Vuurstenen kling

Dit is een vuurstenen kling. Een kling is een stukje vuursteen wat van een vuursteenkern afkomt als er op de juiste manier op geslagen wordt. De randen van vuursteen zijn zeer scherp, waardoor het perfect is om te gebruiken als werktuig. Analyse heeft laten zien dat dit stukje vuursteen zeer veel is gebruikt. Niet alleen zijn er algemene sporen van gebruik te zien, er zijn ook hele specifieke sporen te herkennen. Zo is aan de randen te zien dat de kling gebruikt is om planten of hout te bewerken.

Details
Materiaal: Steen
Periode: Mesolithicum laat: 6450 - 4900 v. Chr.
Datering: 5500 - 5000 v. Chr.
Collectie inventarisnummer: 10439

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44